Oprichting “Helpt Elkander”

Op 21 januari 1936 werd door de heren Arie de Jong en Johan Zonneveld-Piek een begin gemaakt tot het oprichten van een "doofstomme" vereniging voor Gorinchem en omstreken.

Men wilde eenmaal per jaar, op Hemelvaartsdag, bijeen komen. Op 21 mei 1936 werd de eerste bijeenkomst gehouden met als opkomst 15 doven.
Vijf jaar achtereen heeft men op Hemelvaartsdag vergaderd, waarbij vele doven van heinde en ver bijeenkwamen.

In de oorlog, 1940-1945, werd het reizen te moeilijk. Pas in 1946 kwam men weer bij elkaar.

In 1947 richtte men de afdeling Gorkum opnieuw op, met de bedoeling voort­aan iedere maand een godsdienstoefening te houden, daarbij geholpen door NCBD.
Een gezellig bijeenzijn werd natuurlijk steeds aan de godsdienstoefening verbonden.

Er kwam ook steeds meer regelmaat in het bijeenkomen en zo onstond er ook steeds meer een vaste kern van trouwe leden.
Sinds 1947 vonden de samenkomsten in de consistoriekamer van de Geref. kerk; gelegen aan de Haarstraat te Gorkum. Later in 1953, mochten de Gorkumse leden het "Irene"-gebouw maandelijks bezoeken.
Daar het aantal leden was toegenomen en de "Irene"-zaal te koud en te vies was, werd de "Exoduskerk", sinds 1965, de vaste plaats voor de bijeenkomsten.

In het jaar 1947 telde de afdeling Gorkum 15 leden; en 't was uitgegroeid tot (in januari 1997) 53 leden!!!. En nu is het teruggelopen naar 40 leden (januari 2012).

In het najaar 2018 wordt er bekendgemaakt dat de Exoduskerk verkocht is en het wordt omgezet in gezondheidscentrum. De gevolg daarvan moeten wij "verhuizen" naar de andere locatie.

Op zaterdag 2 februari 2019 gaan we voor het eerste keer naar Johanneskerk, zo'n 500 meter vanuit Exoduskerk, bijeenkomen. En intussen zijn de leden nog verder teruggelopen (ondanks een aantal nieuwe jonge leden bijgekomen) naar 35 leden.

 

 

1936
Gorkum 1936
1948
Gorkum 1948
1954
Gorkum 1954
1966
Gorkum 1966
1987
Gorkum 1987
1992
Gorkum 1992