: facebook

Contact

Locatie van onze vereniging:
(alleen voor kerkdiensten en bijeenkomsten)

Johanneskerk
Nieuwe Hoven 141/143
4205 BC Gorinchem

De bijeenkomsten zijn elke 1e zaterdag van de maand in de Johanneskerk te Gorinchem, en in december de derde zaterdag van de maand; behalve in juli en augustus; in die maanden worden er geen bijeenkomsten gehouden.

Overige gegevens:
Onderstaande personen kun je alleen contact opnemen via email:

Bestuur / Secretariaat:
secretariaat@ncbdgorkum.nl

Contactpersoon: (bij ziekenhuisopname of iets dergelijks)
contact.bestuur@ncbdgorkum.nl

Spebipu:
spebipu@ncbdgorkum.nl

Redactie Zonnestraal:
redactie@ncbdgorkum.nl

Puzzeltante:
puzzeltante@ncbdgorkum.nl


IC afdeling Gorkum/Dordrecht:
Secretariaat: Mevr. E.A. Hoencamp-Groen
ellyhoencamp@kpnmail.nl

Dovenpastor: ds. W. Otte
Mobiel: 06 34185713
w.otte@protestantsekerk.nl


Webmaster:
Als er fouten zijn op onze website of iets anders, verzoek ik u graag om via email contact opnemen met onze webmaster:
webmaster@ncbdgorkum.nl

 

Contributie
per 1 januari 2019
(incl. Spebipu € 7,00)

Alleenstaande leden
20,00
Echtpaar leden
40,00
Abonnement "Zonnestraal"
5,00
Kerstfeestgasten
7,50
Bezoekers (niet lid NCBD)
per bezoek*
4,00
Bezoekers (lid NCBD)
per bezoek*
2,50
* Na 3 keer gratis bezoek betalen
Wie lid is van de afdeling, is automatisch lid van de NCBD aparte factuur
van NCBD
Lidmaatschap NCBD alleenstaande
17,50
Lidmaatschap NCBD echtpaar
25,00
Wie lid van NCBD is,
is bondsblad
gratis