Bestuur

Samenstelling bestuur:

Het bestuur van afdeling Gorinchem bestaat uit vijf bestuursleden.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Martin van Toor
Voorzitter
Joan Vlaanderen -
van der Veer

Secretaresse
Barry Vogelaar - Murray
Penningmeester
Jannie van Dijk
Bestuurslid
Nettie de Graaf
Bestuurslid en contactpersoon (bij ziekenhuisopname
en derg.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ze vergaderen 2 à 3 keer per jaar, maken de plannen voor o.a. Nieuwjaarsborrel, Kerstfeest, uitstapje, zowel één dag als een weekend.
Tevens organiseert het bestuur een jaarlijks “tuin”-feest.
Er is een nauwe samenwerking met “Spebipu”, een spelvereniging en ook met de Interkerkelijke Commissie Gorinchem/Dordrecht inzake de maandelijkse kerkdiensten.