LAATSTE NIEUWS

Geplaatst: 15 april 2023

Bijeenkomst april 2023

Het maandelijkse bijeenkomst (behalve juli en augustus)  begon met de kerkdienst, die geleid werd door Ds. Wim Otte. Een kerkdienst met Heilig Avondmaal. De twee schriftlezingen kwamen uit Johannes 7:1-13 en Handelingen1:13-14 (Bijbel in Gewone Taal). De verkonding ging over Jezus’ broers en zussen.
 
Bij de koffie of theedrinken liet Hennie Moes, een oud IC bestuurslid van regio Dordrecht (voor fusie met Gorkum dus) de foto’s van haar wijlen moeder Neeltje Bezemer zien. Neeltje was een groepleidster (internaat) van doveninstituut Effatha (Voorburg) in de periode van 1957 - 1967.  De foto’s kwamen ook uit die periode.Het was leuk om te zien om dames samen naar de foto’s te kijken. Samen herkennen, herinneringen en daarover praten.

Het gezin Agovic - Springer heeft nu moeilijk tijd, want Damir is opgenomen in een ziekenhuis. Veel sterkte met God z’n Liefde, Kracht en Hoop! En een goed herstelling gewenst. 
Joan wordt binnen 2 maanden geopereerd aan haar nek in ziekenhuis te Nijmegen vanwege nekhernia. Ook sterkte.

Martin en Nettie hadden als afgevaardigden van onze vereniging de ALV van de NCBD op 11 maart jl. bijgewoond. Peter en Heleen waren er ook bij.
Het was een goed opkomst bij de ALV. De notulen van de ALV 2022 en de verslagen van secretaris en penningmeester zijn goedgekeurd.  
Met ingang van 13 mei tijdens de Bondsdag wordt er een nieuwe NCBD-project voor gedurende 2 jaar gestart: Sign of Hope in Oeganda. Voor meer informatie kan je vinden in de website  www.signsofhope.nl. Tegelijkertijd eindigt de project Bijbelvertaling in Gebarentaal.
NCBD heeft dit jaar mooie activiteiten zoals Pieterpad, excursie Alkmaar, Bondsdag, minibondsdag, vakantiereis (volgeboekt), bijbelweekend, Platform Dove Christenen (PDC) lezing over dementie en vermoedelijk ook meer daagse kerstmarkt.
De ALV wordt voortaan gehouden in centraal van Nederland, Ede. De NCBD regelt de zaal, lunch en ochtendprogramma. Voor smiddags organiseert de afdeling op de beurt het programma.

Nettie legt namens de feestcommissie uit over de auto-indeling tijdens het jubileumuitstapje op 24 juni as. Er wordt gestreden om zo minder mogelijk auto’s naar toe te gaan. Bijvoorbeeld: een lid haalt de leden in de buurt wonen op en gaat dan samen naar het verzamelpunt. Dat gebeurt ook bij andere woonplaatsen. Allen naar verzamelpunt. Daar worden ze verdeeld in zes auto. Dan wordt het adres van het jubileumfeest pas bekend!
In de maand mei krijgen de deelnemers een lijst met de indeling.

We hebben een nieuwe tweedehands kast. De meeste spullen die in de huizen van de leden lagen, zitten nu in de kast achter op het podium van de kerk.  Een centrale plek voor de spullen.

Na de broodmaaltijd werd er een spelavond met 3 ronden georganiseerd door Bas.
Er werd individueel gestreden. Peter hielp Bas.

Het eerste spel: beker op de lepel rond de tafel lopen; bij elke rond een beker extra, dus stapelen. Net zo lang door, tot het valt.
Jannie was de enige die alle bekers op de stapels (op de lepel) kreeg. De stapel viel nog steeds niet, vandaar kreeg ze een opdracht dat ze achteruit moest rondlopen. Totdat de stapel bekers viel. De rest van de leden konden haar onmogelijk verslaan. Een wapperend applaus voor Jannie.

 

 

 


 


Het tweede spel: Er lagen een aantal bekers horizontaal op de tafel. Elke beker heeft eigen punten. Met de knikkers naartoe rollen wordt gestreden om de punten te verzamelen. Elly deed het heel goed door het grootste aantal punten te halen.
Het laatste spel: men moet zelf bekers op de tafel zetten. In welke vorm maakt het niet uit. Zolang elke beker op de tafel staat. De bekers worden dan met de tennisbal omgegooid. Het gaat om een aantal bekers die vielen. Bij Nelina lukte de meeste bekers om te gooien.

De winnaars van de spelavond waren:

  1. Elly
  2. Nelina
  3. Jannie

Enne, we hebben een nieuwe lid in onze midden. Nelina uit Giessenburg! Welkom Nelina!

Joan 

ARCHIEF NIEUWS 2012, 2013, 2014 en 2015: